Autorizovaní distribútori

Vďaka spolupráci s autorizovanými distribútormi môžeme efektívne poskytnúť spotrebiteľom naše výrobky.
Naša spolupráca je založená predovšetkým na dôvere a vzájomnom rešpekte. Veríme, že tieto hodnoty sú kľúčom k budúcim úspechom.
Autorizovaní distribútori sú skúsení ľudia, ktorí majú exkluzívnosť na naše výrobky vo vašom regióne.
Ich snahou je, aby sa naše výrobky dostali včas ku koncovým užívateľom.

Autorizovaní distribútori
CARDINAL

Kamenná ulica 3
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
mobile: +421 948 184 408
Tel./Fax.: +421 41 516 62 06
sk.cz@voppi.eu